JULKAISULUETTELO

Yleistajuiset artikkelit kotimaisissa julkaisuissa

Houni, Pia & Vuolasto, Johanna 2018. Taide ja työhyvinvointi. Työterveyslääkärilehti (Julkaisusta sovittu).

Houni, Pia, Pirkola, Sami, Vuolasto, Johanna 2018. Taide luo hyvinvointia. Duodecim (julkaisusta sovittu).

Houni, Pia ja Vuolasto, Johanna. 2018. Taiteessa on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Ajassa, Näkökulma. Lääkärilehti 1-2/2018 vsk 73 (s.32-33).

Houni, Pia. Taide rakastaa kaupunkia. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 1-2/2017.

Houni, Pia 2017. Filosofinen praktiikka ajattelun ja itsetuntemuksen tienä. Psykoterapia 1/2017.

Westerlund, H.; Lehikoinen, K.; Anttila, E.; Houni, P.; Karttunen, S.; Väkevä, L.; Furu, P.; Heimonen, M.; Jansson, S-M.; Juntunen M-L.; Kantonen, L.; Laes, T.; Laitinen, L.; Laukkanen, A. & Pässilä, A. (2016) Taiteet, tasa-arvo ja hyvinvointi: Katsaus kansainväliseen tutkimukseen. Kokos-julkaisu 2/2016. Helsinki: ArtsEqual, Taideyliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/174795/Kokos_2_2016.pdf?sequence=1 (20.4.2017)

Houni, P. & Tuisku, K. & Virtanen, M. 2016. Kulttuurista hyvinvointia sairaalatyöhön. Työelämän tutkimus. JUFO 1. Ryhmä 5.

Houni, Pia & Ansio, Heli. 2015. Suomalainen taiteilija ei ole myytti. Liitos. Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n jäsenlehti. 1 / 2015.

Houni, Pia 2013. Kirjoittaminen – itsen ja maailman jäsentämistä. Teoksessa: Houni, Pia & Vehmasaho, Ulla (toim.) 2013. Lupa onnistua – 10 vuotta luovaa kirjoittamista Hämeen kesäyliopistossa.http://www.hameenkesayliopisto.fi/wpcontent/uploads/2013/05/Lupa_onnistua_10_vuotta_luovaa_kirjoittamista_Hameen_kesayliopistossapdf

Ansio, H., P. Houni & M. Järvinen 2013. ”Huipulla tuulee vähemmän, kun ollaan yhdessä”. Parijohtajuus suomalaisissa teattereissa. Meteli 2, 55-57.

Houni, Pia 2011. Seuraava taiteilija, olkaa hyvä...Meteli, teatteri -ja media-alan työntekijöiden liitto.

Houni, Pia & Kittelä, Sanna-Ilaria 2011. Kriittinen pöllönkatse: kreikkalainen tragedia nykynäyttämöllä. Teatteri 8/2011.

Houni, Pia 2011. Yhdessä ajattelua, ihmettelyä ja näkemysten vaihtoa. Teatterikorkea No:2/2011.

Houni, Pia 4/2010. Arjen pyhyyttä ja voimaa. Analogia -ortodoksisten seurakuntien julkaisu.

http://www.junes.fi/analogi/pdf10/4-2010.pdf

Houni, Pia 2010. Pyhiinvaellus matkana kohtaamiseen ja hiljaisuuteen. Ortodoksiviesti. Helsingin ortodoksisen seurakunnan julkaisu.

http://www.helsinginortodoksinenseurakunta.fi/multiMagazine/web/2010/0810/9.php

Houni, Pia 2010. Kuka kuuntelee? Ortodoksiviesti. Helsingin ortodoksisen seurakunnan julkaisu. http://www.helsinginortodoksinenseurakunta.fi/multiMagazine/web/2010/1010/31.php

Ansio, Heli & Houni, Pia 2009. Mitä antiikin tragedioilla tehdään nykypäivänä? Uutelo, Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksen julkaisu.

Houni, Pia 2008. Haasteita, intoa ja valoa nuorisotutkimuksen nurmella. Kävelen 1990-luvulla. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki.

7.5.2007 Kirjoitettu kommenttipuheenvuoro Iiris Brocken tekstiin. ESR:n rahoittama taiteilijaprojekti, Helsinki.

Houni, Pia 2004. Inhimillinen kokemus – teatteri. Uutelo.

Tampereen yliopiston taideaineiden laitosjulkaisu. s. 18-19.

Houni, Pia & Rouhiainen, Leena 1998. Ajatuksia jatko-opiskelusta Teatterikorkeakoulussa.. Teatterikorkeakoulu 1/1998. Yliopistopaino: Helsinki. s. 35-37.

Houni, Pia 1997. Tradition alustalla post-kehässä -näkökulmia teatterin tutkimiseen. Teatterikorkeakoulu 1/1997. Yliopistopaino: Helsinki. s. 44-51.

Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa (toimitettu)

Houni, Pia. & Salovaara, Perttu. 2014. Filosofinen praktiikka – Historiasta ja käsitteestä nykykäytäntöihin. Teoksessa Houni, P & Salovaara, P. (toim.) Filosofi tavattavissa. Ajatuksia filosofisesta elämästä. Niin&Näin, Tampere.

Houni, Pia. 2014. ”Tunne itsesi!” – Sokraattisesta dialogista. Teoksessa Houni, P & Salovaara, P. (toim.) Filosofi tavattavissa. Ajatuksia filosofisesta elämästä. Niin&Näin, Tampere.

Ansio, H., P. Houni & M. Järvinen 2013. Parijohtajuus teatterissa – yhteisiä haasteita perinteen ja uuden välimaastossa. Teoksessa S.-M. Korhonen, L. Pekkala & M. Salomaa (toim.): Näkökulmia tasa-arvoon ja johtajuuteen teatterissa. Tampere: Tampereen yliopisto, tutkivan teatterityön keskus. Saatavilla http://www.tekija.info/uploads/tekija_nakokulmia_tasa-arvoon%20ja%20johtajuuteen.pdf [www.tekija.info].

Järvinen, Mari & Houni, Pia 2013. Subjektiivisen hyvinvoinnin lähtökohtia. Teoksessa: Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Työterveyslaitos & Yliopistopaino. (ISBN 978-952-261-353-0 (nid.) ISBN 978-952-261-354-7 (pdf) http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Taiteilijan_tyo.aspx

Houni, Pia 2013. Sokraattinen dialogi työhyvinvoinnin tukena. Teoksessa: Houni, Pia & Ansio, Heli 2013. Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Työterveyslaitos & Yliopistopaino. (ISBN 978-952-261-353-0 (nid.) ISBN 978-952-261-354-7 (pdf) http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Taiteilijan_tyo.aspx

Houni, P. & Kontinen, T. & Toivanen, H. & Karsten, E. 2013. Työn johtajuus  liminaalitilassa: Uusia johtamiskäytäntöjä katsastamassa. Loppuraportti. Teoksessa: Ansio, Heli & Hirkman, Pia (toim.) Työ ja johtajuus liminaalitilassa. Tekes. Tekesin raportti 6/2013. Helsinki. http://www.tekes.fi/Julkaisut/Tyo_ja_johtajuus_liminaalitilassa_6_13.pdf

Houni, P. & Ansio, H. & Järvinen, M. 2013. Kaksin aina kauniimpaa? Uusi parijohtajuus suomalaisessa teatterissa. Teoksessa: Ansio, Heli & Hirkman, Pia (toim.) Työ ja johtajuus liminaalitilassa. Loppuraportti. Tekes. Tekesin raportti 6/2013. Helsinki. http://www.tekes.fi/Julkaisut/Tyo_ja_johtajuus_liminaalitilassa_6_13.pdf

Houni, P. & Ansio, H. & Järvinen, M. 2013. Artlab – Parijohtajuus luovien alojen työtilayhteisössä. Teoksessa: Ansio, Heli & Hirkman, Pia (toim.) Työ ja johtajuus liminaalitilassa. Loppuraportti. Tekes. Tekesin raportti 6/2013. Helsinki. http://www.tekes.fi/Julkaisut/Tyo_ja_johtajuus_liminaalitilassa_6_13.pdf

Houni, Pia 2011. Yksinäisyys tunteena ja sosiaalisena järjestyksenä - filosofian praktiikan näkökulma. Teoksessa Filosofi tavattavissa.  Kriittinen korkeakoulu, Helsinki.

Houni, Pia 2007. Hamletin sukupuoli? Shakespearen draamoista suomalaisessa teatterissa.  Teoksessa Niemi, Juhani. Paavo Cajander. Suomentajan ja runoilijan muotokuva. SKS, Helsinki.

Pia Houni & Hanna-Leena Helavuori 2006. Liisi Tandefeltin taiteilijuus: muutoksia ja moninaisuutta. Teoksessa Houni, Pia (toim) Liisi Tandefelt – Monessa roolissa. Like: Helsinki.

Houni, Pia 2006. Liisi Tandefelt – monen kertomuksen taiteilija. Teoksessa Houni, Pia (toim.). Liisi Tandefelt – Monessa roolissa. Like: Helsinki.

Houni Pia 2006. Tyylikästä julkisuutta. Teoksessa Houni, Pia (toim.). Liisi Tandefelt – Monessa roolissa. Like: Helsinki.

Houni, Pia 2006. Lyhyitä havaintoja luovuudesta. Teoksessa Inkinen, Sam & Karkulehto, Sanna & Mäenpää, Marjo & Timonen, Eija (toim.) Minne matka, luova talous? Media Creativa, Oulu.

Houni, Pia 2005. Omaelämäkertatutkija etsii tekijää. Teoksessa Riikonen, Taina & Tiainen, Milla. Tekijyyksiä musiikissa ja teatterissa. Suomen Musiikkitieteellinen seura. Turun yliopisto.

Houni, Pia. Rakastamisen muunnelmia. Eric-Emmanuel Schmitt. Teoksessa Houni, Pia & Kurkela, Tiia 2004. Arvoituksellisia tulkintoja. Tampereen yliopisto. Taideaineiden laitos julkaisuja 7. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Houni, Pia 2002. Näyttelijöiden julkisuuskuva lehtihaastatteluissa. Teoksessa Houni, Pia & Paavolainen, Pentti (toim.) Teatteri ja tanssi toimintakulttuureina. Acta Scenica 10. Yliopistopaino: Helsinki. s.221-255.

Houni, Pia. 1999. Tutkija ja reppumatkaajat - näyttelijöiden omaelämäkertatutkimuksen äärellä. Teoksessa: Houni, Pia & Paavolainen, Pentti. (toim.) Taide, kertomus ja identiteetti. Acta Scenica 3. Teatterikorkeakoulu. Yliopistopaino: Helsinki. s. 227-252.

Houni, Pia & Paavolainen, Pentti. 1999. ”Pääsiskö pään sisään?” Teoksessa: Houni, Pia & Paavolainen, Pentti. (toim.) Taide, kertomus ja identiteetti. Acta Scenica 3. Teatterikorkeakoulu. Yliopistopaino: Helsinki. s. 5-11.

Houni Pia & Suurpää Leena. 1998. Kamppailua nuoruudesta. Teoksessa: Houni Pia & Suurpää Leena. (toim.) Kuvassa  nuoret. Tampere University Press: Vammala. s. 9-24.

Aaltojärvi, Pia. 1997. Kuka täällä puhuu - minäkö? Teoksessa: Julma-projekti (toim.) Ajan henki. Antologia minun omista minuuksistani. Tampereen Yliopisto. Tiedotusopin laitos. Julkaisusarja C 22/1997: Tampere. s.97-110.

Aaltojärvi, Pia. 1996. Aikakapselit. Tulkintoja X-sukupolven tarinoista. Teoksessa Suurpää, Leena & Aaltojärvi, Pia (toim.) Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. Tietolipas 143. SKS: Helsinki. s.358-382.

Suurpää, Leena & Aaltojärvi, Pia. 1996. Näinkö nuoret? Teoksessa: Suurpää & Aaltojärvi. (toim.) Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. Tietolipas 143. SKS: Helsinki. s. 7-20.

Aaltojärvi, Pia & Paakkunainen, Kari. 1995. Paja-arjen valot ja varjot: onko pajoilla tulevaisuutta? Teoksessa: Paakkunainen Kari. (toim.) Nuori Työtön, itkijä, katsoja vai ratkaisija? Nuorisotutkimus 2000. Tutkimuksia 1/1995. Hakapaino Oy: Helsinki s. 109- 126.

Aaltojärvi, Pia. 1995. Nuorten työpaja. Helsinkiläisnuoret puhuvat. Teoksessa: Aaltojärvi, Pia & Paakkunainen, Kari (toim.) Nuorten työpaja -sosiaalinen peli, palkkatyö vai varasto? Nuorisotutkimus 2000, 2/1995. Hakapaino Oy: Helsinki. s. 106- 139.

 

Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (referee)

Karttunen, Sari & Houni, Pia 2018. ArtsEqual 2015-2021: The Challenges of Large-Scale Research Initiative in Finland. Conjunctions: Transdisiplinary Journal of Cultural Participation. Vol. 5. No.1, 2018, ISSN 2246-3755

Houni, Pia 2018. Onko taiteesta hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle. Teoksessa Mutanen, Arto et al. (toim.) Hyöty. Turun ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166616.pdf

Ansio, H., Houni, P. & Piispa, M. 2018. ”Ei ole keksitty sitä ammattinimikettä, mikä olisin” – sosiaalisesti sitoutuneen taiteen tekijät ja hybridinen työ. Yhteiskuntapolitiikka.

Westerlund Heidi, Karttunen Sari, Houni Pia, Lehikoinen Kai, Väkevä Lauri and Anttila Eeva 2017. Emerging hybrid spaces and expanded professionalism in the arts and arts education: What does it have to do with equality? (submitted)

Heli Ansio, Piia Seppälä and Pia Houni 2017. Teachers’ Experiences and Perceptions of a Community Music Project: The Impacts on Community and New Ways of Working. International Journal of Education and the Arts http://www.ijea.org/v18n37/v18n37.pdf

Piia Seppälä, Heli Ansio, Pia Houni, Jari Hakanen 2018: A two-wave quasi-experimental intervention study of a participatory visual art intervention: Unexpected effects on teachers’ job resources and work engagement. Arts and Health. (tulossa)

Houni, Pia 2016. Hyveellinen elämä ja yhteisöllisyys. Artikkeli (referee). Teoksessa Arto Mutanen, Hannu Kotila, Liisa Vanhanen-Nuutinen, Mauri Kantola (toim.) Hyvä elämä. Praba. Haaga-Helia.

Houni, Pia 2016. Hyvinvointipuhetta uuden työn aallossa. Artikkeli (referee). Tiedepolitiikka 4/2015.

Katinka Tuisku, Pia Houni, Johanna Seppanen, Marianna Virtanen 2016. Association Between Unstable Work and Occupational Wellbeing Among Artists in Finland: Results of a Psychosocial Survey. Medical Problems of Performing Artists: Volume 31 Number 2: Page 104 (June 2016)

https://www.sciandmed.com/mppa/journalviewer.aspx?issue=1213&article=2147

Houni, Pia 2015. How Socratic Dialogue Encourages People to Talk? A Dialogue Example about Friendship (filia). In The Socratic Handbook. Dialogue Tools and Techniques for Philosophical Practice and Applied Ethics. Michael Weiss (ed.) LIT Publishing, Vienna.

Piispa, M., Ansio, H., Houni, P. & Käpykangas, S. 2015: Osa-aikainen taiteilija? Vahvojen kategorioiden välissä rakentuu hybridi-identiteetti. Työelämän tutkimus.

Katinka Tuisku & Pia Houni. 2015. Experiences of Cultural activities provided by employer in Finland. Nordic Journal of working life studies. Vol 5, March 2015.

Järvinen, M., H. Ansio & P. Houni 2015.. New Variation of Dual Leadership: Insights from Finnish theatres. International Journal of Arts Management Vol17 no3.

Houni, Pia. 2014. Hyveet henkisinä harjoituksina. Ajatus. Suomen Filosofisen yhdistyksen vuosikirja. Yliopistopaino, Helsinki.

Houni, P. & Ansio, H. 2014. Taiteilijan ammatti tänään – tietoja, taitoja, diskursseja. Yhteiskuntapolitiikka 79 (2014):4.

Houni, P., H. Ansio & M. Järvinen 2013. Parijohtajuus esittävän taiteen organisaatiossa. Hallinnon Tutkimus 32(3), 213-228.

Kontinen, T., P. Houni, H. Karsten & H. Toivanen 12/2013. Liminaalitilan käsite työn muutosten jäsentäjänä. Aikuiskasvatus 4. VUODEN TIEDEARTIKKELI

Pirttilä, Ilkka & Houni, Pia 2011. Sukupolvidynamiikka ja suomalainen teatterityö. Hallinnon tutkimus 30 (2), 143-157.

Houni, Pia 2011. Haastattelu taiteellisen työn sosiaalisena tallentajana. Teatterintutkimuksen seuran vuosikirja No4 / 2011.

Houni, Pia 2010. Teatteri-ilmaisu nuorten itsetuntemuksen vahvistajana. Nuorisotutkimus-lehti 4/2010.

Ansio, Heli & Houni, Pia 2009. Satyyrin visuaalinen esittäminen Euripideen Kykloopissa. Esimerkkinä Hannu Raatikaisen ohjaus Turun kaupunginteatterissa 2006. Näyttämö & Tutkimus 3.Teatterintutkimuksen seuran vuosikirja 2009.

Houni, Pia & Kurkela, Tiia 2006. Havaintoja teatterityöstä 2000-luvun silmin. Teoksessa Houni, Pia & Laakkonen, Johanna & Reitala, Heta & Rouhiainen, Leena (toim.) Liikkeitä näyttämöllä. Näyttämö & Tutkimus 2. Teatterintutkimuksen seura, Helsinki.

Houni, Pia 2003.  ”Vaikka on päässä kalastajalakki ja lasit, silti ihmiset tunnistavat” Näyttelijöiden identiteettipintoja omaelämäkerrallisissa puheissa.  Kulttuuritutkimus-lehti 3/ 2003.

 

Tieteelliset monografiat

Ansio, Heli & Houni, Pia. 2015. Murhaa! Antiikin tragediat suomalaisessa teatterissa. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 46. Edita, Helsinki.

Houni, Pia & Ansio, Heli 2015. Duunia kimpassa. Yhteisölliset työtilat Helsingissä. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki.

http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/15_08_26_Tutkimuksia_4_Houni%26Ansio.pdf

Houni, Pia & Ansio, Heli 2013. Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. (Useita lukuja kirjassa, 8-24, 37-197, 207-217, 233-246). Työterveyslaitos & Yliopistopaino. (ISBN 978-952-261-353-0 (nid.) ISBN 978-952-261-354-7 (pdf) http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Taiteilijan_tyo.aspx

Herranen, Kaisa & Houni, Pia & Karttunen, Sari 2013. ”Pitäisi laajentaa työalaansa”. Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä. Cupore, julkaisuja 21, Helsinki.

Perhonen, Ulla & Houni, Pia 2013. Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa. Kestävä kehitys ja turvallisuus. Työterveyslaitos, Opetushallitus, Helsinki.

Houni, Pia. 2000. Näyttelijäidentiteetti. Tulkintoja omaelämäkerrallisista puhenäkökulmista. Väitöskirja. Acta Scenica 5. Teatterikorkeakoulu. Yliopistopaino: Helsinki.

Yleistajuiset kirjat

Houni, Pia 2016. Luovuuden resepti taiteilijaresidenssissä. Vuonislahden taiteilijatalo ja Työterveyslaitos, Helsinki. ISBN 978-952-261-538-1

Opinnäytteet

Houni, Pia 2010. Antiikin kreikkalaisen tragedian matka nykykirjallisuudeksi ja esitykseksi. Esimerkkinä Euripideen Bakkhantit. Nykykreikan sivuaine pro gradu –tutkielma. Maailman kulttuurien laitos, Helsingin yliopisto. (eximia cum laude approbatur)

Houni, Pia. 2000. Näyttelijäidentiteetti. Tulkintoja omaelämäkerrallisista puhenäkökulmista. Väitöskirja. Acta Scenica 5. Teatterikorkeakoulu. Yliopistopaino: Helsinki.

Muut tieteelliset julkaisut

Tieteellisten teosten toimittaminen

Mutanen, Arto, Houni, Pia et al. 2018. Hyöty. Turun ammattikorkeakoulu.

Houni, Pia, Anne Pässilä, Lauri Väkevä. Taide kuuluu kaikille. Nuorisotutkimus 1-2/2017. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/lehdet/1636-nuorisotutkimus-1-2-2017

Houni, Pia & Salovaara, Perttu 2014. Filosofi tavattavissa. Ajatuksia filosofisesta elämästä. Niin & Näin, Tampere.

Ansio, Heli & Houni, Pia 2013. Tragedia ajassa – ajaton tragedia. Teatterimuseon näyttelyjulkaisu. http://www.teatterimuseo.fi/tutkimus/verkkojulkaisut/tragedia-ajassa-verkkojulkaisu/

Houni, Pia & Ansio, Heli 2013. Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Työterveyslaitos & Yliopistopaino. (ISBN 978-952-261-353-0 (nid.) ISBN 978-952-261-354-7 (pdf) http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Taiteilijan_tyo.aspx

Houni, Pia & Laajarinne, Jukka & Salovaara, Perttu 2010. Filosofi tavattavissa.  Kriittinen korkeakoulu, Helsinki.

Houni, Pia (toim.) 2006. Liisi Tandefelt – Monessa roolissa. Like: Helsinki.

Houni, Pia & Laakkonen, Johanna & Reitala, Heta & Rouhiainen, Leena (toim.) 2006 Liikkeitä näyttämöllä. Näyttämö & Tutkimus 2. Teatterintutkimuksen seura, Helsinki.

Houni, Pia & Paavolainen, Pentti & Reitala, Heta & Suutela, Hanna 2005. Esitys katsoo meitä. Teatterintutkimuksen seura. Näyttämö & Tutkimus I. Teatterintutkimuksen seura, Helsinki.

Houni, Pia & Kurkela, Tiia 2004. Arvoituksellisia tulkintoja – Draama-analyyseja. Tampereen yliopisto. Taideaineiden laitos, julkaisuja 7. Tampereen yliopistopaino: Tampere.

Houni, Pia & Paavolainen, Pentti 2002. Teatteri ja tanssi toimintakulttuureina. Acta Scenica 10. Yliopistopaino: Helsinki.

Houni Pia & Paavolainen Pentti. (toim.) 1999. Taide, kertomus ja identiteetti. Acta Scenica 3. Teatterikorkeakoulu. Yliopistopaino: Helsinki.

Houni Pia & Suurpää Leena. (toim.) 1998. Kuvassa nuoret. Tampere University Press: Vammala.

Suurpää Leena & Aaltojärvi Pia. (toim.) 1996. Näin nuoret. Näkökulmia nuoruuden kulttuureihin. Tietolipas 143. SKS: Helsinki.

Aaltojärvi, Pia & Paakkunainen, Kari (toim.) Nuorten työpaja -sosiaalinen peli, palkkatyö vai varasto? Nuorisotutkimus 2000, 2/1995. Hakapaino Oy: Helsinki.

Muiden teosten toimittaminen

Houni, Pia & Vehmasaho, Ulla (toim.) 2013. Lupa onnistua – 10 vuotta luovaa kirjoittamista Hämeen kesäyliopistossa. Verkkojulkaisu, Hämeen kesäyliopisto. http://www.hameenkesayliopisto.fi/wpcontent/uploads/2013/05/Lupa_onnistua_10_vuotta_luovaa_kirjoittamista_Hameen_kesayliopistossapdf

Nuorisotutkimuslehti (Taide- teemanumeron vastaava päätoimittaja) 2/1999. Vol 17.

Lehtiartikkelit

Luovuuden viisi askelta. Vuonislahti  20vsk. 1/2016.

Ajattelun jättiläisiä ja viisauden vaalijoita. Vuonislahti 19.vsk. 3/ 2015.

Ennen kuin sielu puutuu - Helena Kallion henkilöhaastattelu. Hämeen Sanomat 2006.

Katseita kreikkalaiseen teatterimaisemaan. Juhla Filellinas. Suomi – Kreikka yhdistysten liiton 25 v. –juhlajulkaisu. 2005

Taiteilijoiden elämäkertojen ääreltä. Elämäntarina 1/2002, vol.3. s. 22-24.

Homo ludens- taiteileva ihminen. Pääkirjoitus. Nuorisotutkimuslehti (Taide- teemanumeron vastaava päätoimittaja) 2/99. Vol 17. s.1-2.

Pääkirjoitus, Sininen Sinfonia artikkeli ja Ekovaate artikkeli Artsoppaa -Artlab taideyhteisön verkkolehti 2009. http://www.horrihoovers.org/Artlab_verkkolehti_aukeamat.pdf

Lapsi ja kirjat kainalossa. Matkakertomus Manchesteristä. 1997. Teoksessa: Storlund & Timonen (toim.) Monin tavoin maailmalle. Hakapaino Oy: Helsinki. s. 274-276.

Elämän ja kuoleman edessä ihminen on alaston. 1997. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti, 4/1997. s. 24- 26.

Manchester - valojuova sumussa. 1996. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti, 1/1996. s. 15.

Brittinuorten nurjempi arki. 1996. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti, 3/1996. s. 19.

Teknohurmaa. 1996. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti, 4/1996. s. 18.

Huoneeni on kadulla. 1996. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti, 5/1996. s. 18-19.

Sanoja kasvatusarjesta. 1996. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti, 6/1996. s. 3-7.

Kirjoitettu nuoruus. 1995. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti 2/1995. s. 16-18.

Ollako vai eikö olla? 1995. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti 3/1995. s. 24-25.

Nuorten kirjoituskilpailu: Eurooppa 2037. 1995. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti, 6/1995. s. 15-17.

Mediakylpylä - pajojen uutta aatelia? 1995. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti, 6/1995. s.8-10.

Prozac Nation. 1995. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti, 7/1995. s. 13.

Liikuttaja 3,4/1993, Toimi ja pakene! s. 11.

Budoka 6/1993, Ajatuksia naisten itsepuolustuksesta.

Mutkat suoriks r.y. 1992. Vihreän liikkeen nuorisotoiminnasta. Julkaisija Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Forssan Kirjapaino Oy: Forssa. Nuorisotyölehti 2/1992. s. 8-9.

Budoka 4/1990, Naisena budomaailmassa.

Verkkojulkaisut, blogit ja kolumnit

Houni, Pia 2017. Empatia on ´so old season`. Hyvejohtajuus kolumni. http://www.hyvejohtajuus.fi/17248/empatia-on-so-old-season/

Houni, Pia 2017. Luopumisen ristisanatehtävä. Hyvejohtajuus kolumni. http://www.hyvejohtajuus.fi/17140/luopumisen-ristisanatehtava/

Houni, Pia 2017. Viha tuhoaa ja rohkeus rakentaa. Hyvejohtajuus kolumni. http://www.hyvejohtajuus.fi/17019/viha-tuhoaa-ja-rohkeus-rakentaa/

Houni, Pia. Tunnistatko oikean ja väärän eron? Hyvejohtajuus kolumni. http://www.hyvejohtajuus.fi/16644/tunnistatko-oikean-ja-vaaran-valisen-eron/

Houni, Pia 2016. Yhteisöllisyydessä on tuotantovoimaa ja luovaa pöhinää.  http://www.tyoelama2020.fi/uutishuone/blogipalstat/ilmioita_tyosta/yhteisollisyydessa_on_tuotantovoimaa_ja_luovaa_pohinaa.2887.blog

Houni, Pia 2016. Koska tunsit olosi arvostetuksi?

http://www.hyvejohtajuus.fi/16518/koska-tunsit-olosi-arvostetuksi/                         

Houni, Pia 2016. Kenen sukupuoli, kenen identiteetti. http://www.hyvejohtajuus.fi/16230/kenen-sukupuoli-kenen-identiteetti/

Houni, Pia 2016. Kohtuullinen kurinalaisuus on ihmiselle hyväksi. http://www.hyvejohtajuus.fi/16099/kohtuullinen-kurinalaisuus-on-ihmiselle-hyvaksi/

Houni, Pia 2016. Sokrates käy töissä. http://www.hyvejohtajuus.fi/15834/sokrates-kay-toissa/

Houni, Pia 2016. “Kel onni on se onnen kätkeköön” “Kel onni on se onnen näyttäköön. http://hyveettyossa.fi/

Risteytymistä työn arjessa                                                                Lokakuu 2015

https://taiteilijanhyvinvointi.wordpress.com/2015/10/

Työn paikat ja ystävyys                                                                       23.11.2015

http://www.hyvejohtajuus.fi/15490/tyon-paikat-ja-ystavyys/

Yhteistyö kuihtuu ilman luottamusta                                         14.9.2015

http://www.hyvejohtajuus.fi/15140/yhteistyo-kuihtuu-ilman-luottamusta/

Yhdessä vai erikseen?                                                                    4.9.2015

http://unelmahautomo.blogspot.fi/2015/09/yhdessa-vai-erikseen.html

Hyvä etätyö! Kansallinen etätyöpäivä                                        2015

http://www.etatyopaiva.fi/fi/edellakavijat/84

Yhteisölliset työtilat kipinöivät kaupunkikulttuurissa.                                     23.8.2015

(yhdessä Heli Ansion kanssa)

http://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/yhteisolliset-tyotilat-kipinoivat-kaupunkikulttuurissa

Maaginen runouden ilta!                                               17.6.2015

http://www.liwre.fi/blogi

Ollako taiteilija vai eikö olla – siinäpä pulma                          Syyskuu 2014

https://taiteilijanhyvinvointi.wordpress.com/blogi/

Pia Houni & Heli Ansio: Kuvataiteilijan työpolun suunnanvaihtoja          2013

http://www.taiteilijalehti.fi/kuvataiteilijan-tyopolun-suunnanvaihtoja

Työpaikat taidetekoihin – go go! Blogi: Keski-Suomen liitto        11.2.2013

http://www.keskisuomi.fi/blogi/kirjoittajat/piahouni

Pia Houni & Heli Ansio: Hei taiteilija, onko sulla hyvä olo?

Taiteilija-lehti www.taiteilijalehti.fi                                            19.2.2013

Lyhyitä havaintoja luovuudesta                                                     2006

kuukauden artikkeli

www.cream.oulu.fi/ajankohtaista/index.html

Taiteilijoiden elämäkertojen ääreltä                                            24.6.2002

http://www.kultti.net/jutut/2002/26_taiteilijoiden.html

Kolumnit (vakituinen kolumnisti)

Hyvejohtajuus (www.hyvejohtajuus.fi)                                           2015-

Aviisi, Tampereen yliopisto                                                              2006-2007

Hämeen Sanomat                                                                                2005- 2006

Viisauden vaalijat – Filosofin palsta                                    2015-2017

Lasten ja nuorten kirjallisuuslehti Vinski. Lukukeskus.

Seminaariraportit

Nuoruuden kuvaa etsimässä - seminaariraportti. Nuorisotutkimus 2/1994. Vol 12. s. 37- 40.

Nuoruuden kuvaa etsimässä - seminaariraportti. Kasvatus 4/1994. Vol 12. s. 448-452.

Nuoruuden tilaa etsimässä - seminaariraportti. Kasvatus 4/1993. Vol 11. s. 415- 419.

Nuoruuden tilaa etsimässä -seminaariraportti. Nuorisotutkimus 1/1993. Vol 11. s. 50-51.

 

Kirja-arvostelut kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa

Dokumenttiteatterin uusi aalto, Janne Junttila. TeaTs vuosikirja 2014.

Näytelmään vihkiytyneet. Paula Salonen & Elina Snicker (toim) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkalua. Teatteri&Tanssi 8-2012.

Teatterin vuodet ovat draamaa täynnä. Sujuva yleisteos tarjoaa 1700-luvulta alkavan suomalaisen teatterikertomuksen kolmessa näytöksessä. Suomen teatteri ja draama. Mikko-Olavi Seppälä ja Katri Tanskanen (toim.). 2010. Like. 511s. Helsingin Sanomat 8.1.2011.

Nykyteatterikirja 2000-luvun alun uusi skene. Annukka Ruuskanen (toim.) Helsingin Sanomat 17.4.2011.

Pekka Luhta Tuolla, alhaalla Lá bas biennale 2010 Teatterilehti 3/2011.

Vastuu on myös katsojalla. Merkittävä teos esitystaiteen teoriasta ilmestyi vihdoin suomeksi. Helsingin Sanomat 17.9.2009. Teos: Hans-Thies Lehmann: Draaman jälkeinen teatteri. Suom. Riitta Virkkunen. Teatterikorkeakoulu. Like.

Kehon keskeisyys on ilmeistä kaikessa performanssitaiteessa. Teatterintutkimuksen seuran vuosikirja 2009.  Väitöskirja: Erkkilä, Helena 2008. Ruumiinkuvia! Suomalainen performanssi- ja kehotaide 1980- ja 1990- luvulla psykoanalyysin valossa. Valtion taidemuseo. Kuvataiteen keskusarkisto 15. Näyttämö & Tutkimus 3.Teatterintutkimuksen seuran vuosikirja 2009.

Nuottiavaimia antiikin omaelämäkerrallisiin puheisiin. Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksen julkaisu Uutelo 2008. Teos: Kosonen, Päivi 2007: Isokrateesta Augustinukseen. Johdatus antiikin omaelämäkerralliseen kirjallisuuteen. Atena, Jyväskylä. (205 s.)

Kierkegaard and his contemporaries. The Book Review. Nordic Theatre Research  2/ 2004.

Lukija elää Torsti Lehtisen esseiden äärellä. Teos: Torsti Lehtinen - elämän hinta. Analogi 4/2002. s.22-23. http://www.junes.fi/analogi/pdf02/4-2002.pdf

Reviewed by Houni Pia. Christina Chaib: Ungdomsteater och personlig utveckling. En pedagogisk analys av ungdomars teaterskapande. Young. Nordic Journal of Youth Research. Vol 6/ 4. 1998. s. 73-74.

Sairaus nimeltä nuoruus - kertomus kuolemattoman nuoruuden palvonnasta. Pia Aaltojärvi & Leena Suurpää. Nuorisotutkimus 4/1996. Vol 14. s. 50-52.  Teos: Jardin, Alexandre. Fan Fan-lemmenunelma. Helsinki: Tammi.

Kivun ja kauneuden kankaalla. Nuorisotutkimus 4/1996. Vol 14. s. 53-54. Teos: Frida Kahlo - paljastava omakuva. Helsinki: Otava.

Minä olen minä ja toinen on toinen. Nuorisotutkimus 1/1995. Vol 13. s. 47-48. Teos: Weckroth, Klaus. Minä ja se Toinen. Hanki ja jää. Hämeenlinna: Karisto Oy.

Lapsuuden myytti ja sosiologinen traditio. Nuorisotutkimus 1/1994. Vol 12. s. 49-50. Teos: Alanen, Leena. Modern Childhood? Exploring the 'child question' in sociology. Research reports 50. University of Jyväskylä.

Lahjakkuuden jäljillä. Nuorisotutkimus 2/1994. Vol 12. s. 34-36. Teos: Uusikylä, Kari. Lahjakkaiden kasvatus. Opetus 2000. WSOY: Porvoo.

 

Kansainväliset vierailuluennot, puheenvuorot ja seminaariesitelmät

Pia Houni 6.9.2018. The Expansive markets, jobs and profession of Artists. 10th Midterm Conference of the European Research Networks. Sociology of Arts & Sociology of Culture. University of Malta.

Pia Houni. Art and Philosophy: How does art-based philosophy work? Oslo, 8th Nordic PP konferenssi, 20.-22-4.  2018

Artists as agents of change in working life 13.6.2018. Oslo, Nordic Working Life konferenssi, 12.-14.6.2018

Pia Houni 14.8. 2017. Art and Philosophizing. Workshop. Fifth-Collequim on Dialogical Philosophizing. Berlin.

Pia Houni 2017. Hear it from themselves: the impact of arts on equality. ESA's 13th conference in Athens from 29 August to 1 September 2017 on
‘(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities’!

Pia Houni, Piia Seppälä. Impacts of Art and eudamonic well being in working life. The ICPPW 2017: 19th International Conference on Positive Psychology and Wellbeing. (June 2017), London, UK.

Houni, P. 2016. Hybrid professionals: How do artists talk about their identity in postfordist work? 9th Midterm Conference of the ESA RN-Sociology of the arts. Porto.

Houni, P. 2016. Not only logos, but relation - Aristotle’s ideas of the art of communication. World Congress of Philosophy, Athens.

Houni, P. 2016. Not only logos, but relation - Aristotle’s ideas of the art of communication. 14th International Conference of Philosophical Practice (ICPP), Bern 2016.

Houni, P. and Liikala, E. 2016. Lovers’ Fragments - Art and Philosophy create practical dialogue together. 14th International Conference of Philosophical Practice (ICPP), Bern 2016.

Ansio, H. & Houni, P. (with Alatalo, E. and Raitanen, A.). 2016. Chairs in workshop Vertaisaika, kokeilukulttuurit ja taiteen toiseus kaupungeissa. Kaupunkitutkimuksen päivät, Helsinki.

Houni, P., Ansio, H., Lindström, S., Seppälä, P. & Furu, P. 2016. Art in public services: artists’ multi-professionalism, multiple job-holding and hybridity. 9th Midterm Conference of the ESA RN-Sociology of the arts. Porto.

Ansio, H., Houni, P., Lindström, S. & Seppälä, Pia. Art Creates Eudaimonia - An Intervention Study in a Finnish Comprehensive School. Arts without Borders? Helsinki. 

3.9.2015 What Moves the Artist? From Myths to the Every Day – the Moving and Sensing Artist. Art of Endurance –seminaari. ANTI, Kuopio.

13.7.2015 The Philosophical Idea of Community. From Polis to Modern City. Global ethics and politics. 27th Gonference of Philosophy. Athens, Greece.

13.6.2015 Presentation and Panelsession in Kuopio Dance festival.

25. -31.8.2014 Tragedy in time – timeless tragedy. Exhibition at Theatre Museum and reception of tragedies at Finnish stages. (Panel 8) XIVth Congress of the Liec, Bordeaux, France.

15.-18.8.2014 How Socratic Dialogue encourages people to talk? 13th International Conference of Philosophical Practice (ICPP). Belgrade, Serbia.

26.-28.5.2014 Dedication to creative work: Artists’ work path and well being. Well-being at Work. Conference in Copenhagen, Danmark.

Artists’ wellbeing in the transition of art work, ESA Conference Crisis, Critique and Change, RN02 - Sociology of the Arts -työryhmä. Torino 28.-31.8.2013 (hyväksytty, matka ei toteutunut)

The Changing Positions of the Artist in Society. XXIII World Congress of Philosophy, Aesthetics and philosophies of art -työryhmä. Ateena 4.-10.8.2013

Artist’s work – vocation, dedication, a way of life or just a normal job? Critical Management Studies -konferenssi, Extreme work/ normal work -työryhmä. Manchester 10.-12.7.2013

21.-23.5.2012  Posteri: Artists' wellbeing in transition of art work. Wellbeing at Work 2012 - International Congress in Manchester, UK.

22.9.2011 Artist's work and well-being. The myth of creativity in socio-cultural narratives. Culture, health and well-being - Internationa Congress in Turku 21-24.9.2011. http://cultwell.utu.fi/

Tragedies of the antiguity as philosophy and politics of the modern stage. IFTR World Congress "Cultures of Modernity". 25.-31.7.2010 München.n - Abstrakti julkaistu. http://www.iftr2010.theaterwissenschaft.uni-muenchen.de/programme/book-of-abstracts.pdf

22.4.2008 Contemporary Finnish Drama. Luento Prahan taidekoulu Damu. Erasmus-opettajavaihto.

21.03.1997. Actors’ autobiographical research, presentation. In Department of Sociology University of Manchester      

6.06.1996. Identity of Actors. Presentation in Women's Studies Department. University of Manchester.

30.09.1996. Identity of Actors - who can write me? presentation in Department of Drama. University of Manchester.

 

Kotimaiset vierailuluennot, puheenvuorot ja seminaariesitelmät

26.4.2018 Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin kehittämisessä. Pirkanmaan Tyhyverkosto. Tampere.

15.3.2018 Taiteesta iloa ja hyvinvointia. Porvoon ortodoksisen seurakunnan senioripäivä.

14.3.2018 Taide tuottaa hyvinvointia. Yhdessä tanssija Hanna Brotheruksen kanssa. Eduskunta. SOSTE työryhmän seminaari.

6.3.2018 Taide tuottaa hyvinvointia. Yhdessä tanssija Hanna Brotheruksen kanssa. Eläketurvakeskus, Helsinki,

23.2.2018 Taiteilijan työn muutokset. Luento ja työpaja. Itäisen alueen tanssikeskus, Kuopio.

14.2.2018 Taide vahvistaa työhyvinvointia. Rakkaudesta tieteeseen tapahtuma. Suomen Akatemia. Finlandia talo, Helsinki.

10.1.2018 Taide tuottaa hyvinvointia. Yhdessä tanssija Hanna Brotheruksen kanssa. Lääkäripäivät, Messukeskus.

1.12.2017 Keinoja taiteilijoiden aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus –tutkimushankkeen seminaari. Helsingin yliopisto.

21.11.2017 Taide vahvistaa työhyvinvointia. HRx-tapahtuma. Messukeskus.

16.11.2017 Taiteesta iloa ja hyvinvointia. Ortodoksiseurakunnan senioreiden virkistyspäivä. Järvenpää.

3.10.2017 Onko taiteesta hyötyä yhteiskunnalle. Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaineen 55-vuotisjuhla. Key note puheenvuoro. Ylioppilastalo, Helsinki.

19.9.2017 Rakentamisen ja sisustamisen estetiikan vaikutuksia hyvinvointiin. Lynet seminaari. Key note puheenvuoro. Helsinki, Hotelli Presidentti.

8.9.2017 Taiteilijan työ ja hyvinvointi. Taiteilijoiden työn kehittämispäivä Venttiili. ITAK. Kuopio.

24.7.2017 Taiteilijan työn hyvinvointilukot. Luento ja workshop. Täydenkuun tanssifestivaali. Pyhäjärvi. http://www.fullmoondance.fi/FMD2017/fi/portfolio-item/pia-hounin-luento-ja-workshop-tyohyvinvoinnista

4.2.2017 Edistääkö kurinalaisuus hyvää elämää? Hangon filosofiapäivät.

18.11.2016 Ammattilaisuuden risteyskohdissa. Teatterintutkimuksen syyspäivät. Teatterikorkeakoulu.

12.10.2016 Filosofinen praktiikka mahdollisuutena tuntea itsensä. Luento ja työpaja yhdessä Elise Liikalan kanssa. Lapinlahden lähde.

22.11.2016 Hybriditaiteilija on päivän sana – entä mitä kuuluu hyvinvoinnille? Taiteen edistämiskeskus. Kuopio.

18.9.2016 ”Mitä näyttämöllä tapahtuu 25 vuoden kuluttua – saavatko Romeo ja Julia edelleen toisensa?”

17.5.2016 Co-working space. Yhteisölliset työtilat. Tekes. Helsinki.

17.3.2016 Taide peruspalveluissa: näkökulmia hybridiammattilaisuuteen. Heli Ansio, Pia Houni, Sara Lindström, Piia Seppälä. Sosiologiapäivät, Jyväskylä.

30.01.2016 Ihminen on yhteisö. Hangon filosofiapäivät.

8.12.2015 ” Taiteilijan työ, arki ja elämä”. Puheenvuoro. Satakunnan taidetoimikunta. Pori.

26.-27.11.2015 / 10.-11.12.2015 Taiteilijoiden työ ja hyvinvointi. Puheenvuoro ja taiteilijaklinikat. Pohjois-Pohjanmaan taidetoimikunta, Kokkola ja Seinäjoki.

17.11. 2015. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Puheenvuoro ja taiteilijaklinikat. Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Turku.

14.11.2015 Hyvinvoinnin haasteita ja mahdollisuuksia taiteilijan ammatissa. Ikääntymisen taide seminaarin puheenvuoro ja panelisti. Näytelmäkulma, Helsinki.

2.11.2015 Taiteilijan työkuvan muutokset. Liikkeellä 2015 festivaalin panelisti. Kaapelitehdas, Helsinki.

2.10.2015 Terve sielu terveessä ruumiissa – vai miten se menee? Edistyksen päivät. Kauppakorkeakoulu, Helsinki.

4.6.2015 Murhasta ei kärsitä tuomiota – siitä syntyy adaptaatio! Puheenvuoro. Variantti-kollokvio. SKS, Helsinki.

11.5.2015 Kaupunkikortteleiden uudet työläiset. Puheenvuoro. Kaupunkitutkimuksen päivät. Tampereen yliopisto, Tampere.

29.4.2015. 14. Hyveellinen elämä ja yhteisöllisyys. Puheenvuoro. Metodologiaseminaari: Käytäntö, tutkimus ja ammattipedagogiikka Puheenvuoro:. http://www.praba.fi/?page_id=147

5.3.2015 Tila, työ ja tekijä – siinä yhteisön kaava? Puheenvuoro. Sosiologiapäivät, Helsinki.

15.1.2015  Puhetta työnilosta (yhdessä Mikko Jakosen kanssa): Yhteisölliset työtilat: Hyvän työn elementit eilen ja tänään. Tampereen yliopisto.

5.5.2014 Työ, hyvinvointi ja taiteilijan ammatti. Lappeenrannan taidemuseo.

13.3.2014 Paneelikeskustelu taiteilijan työstä ja tulevaisuudesta (panelisteina Houni, Kati Outinen, Silja Rantala, Kai Lehikoinen). Taideyliopisto, Kuvataideakatemia.

6.3.2014 Taiteilijan työ ja hyvinvointi. Suomen Kirjailijaliiton vuosipäivä. Villa Kivi, Helsinki.

10.2.2014 Taiteilijan hyvinvointi. Puheenvuoro ja paneelikeskustelu. Kulttuuriyrittäjyys. ESR-hanke. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

8.1.2014 Hyveet henkisinä harjoituksina. Puheenvuoro. Suomen Filosofiayhdistyksen kollokvio, teemana Hyveet. Tieteiden talo 7.-8.1.2014.

25.1.2013 Taiteilijan hyvinvoinnin todellisuus - Ylämäki, alamäki, tasainen suora. Taiteilija voi pahoin – seminaarin esitelmä. Turun taideakatemia.

Houni, P.: Luova työyhteisötila epähierarkkisena ja uutta työtä rakentavana yhteisönä. Taiteistunut tulevaisuus -työryhmä, Sosiologipäivät Turun yliopistossa 21.-22.3.2013.

Taiteilijan hyvinvointi, työpaja yhdessä Kati Outisen & Hannu-Pekka Björkmanin kanssa. TeaK, valmistuvat N-opiskelijat, 25.3.2013

Taiteilija voi pahoin? Työpajakyselyn ajatuksia ja näkökulmia. Turun taideakatemia. 5.4.2013

Millainen on taiteilijan mielekäs työpolku? Esittävän taiteen tila ry. Taiten tuottoa -hanke. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut. Joensuun Pakkahuone, 7.10.2013

29.-30.3.2012 Taiteilijan hyvinvointi muuttuvassa taidetyössä. Puheenvuoro Taide arjessa ja taiteilijan arki -työryhmässä Sosiologipäivillä, koordinaattorit Pia Houni ja Sari Karttunen.

24.4.2012 Keskustelutilaisuus Työhön osallistuminen ja kestävä työura -tutkimus- ja kehittämisteema. Työterveyslaitos.

1.9.2012  Puheenvuoro: taiteilijan subjektiivinen hyvinvointi muuttuvassa taidetyössä. Hyvinvointia taiteilijalle – seminaari. Kaakkois-Suomen Taidetoimikunta.

6.11.2012 Kiihdytä tai hidasta – taide tuottaa työtä ja hyvinvointia. Työterveyslaitoksen esittely keskiasteen opiskelijoille. Työterveyslaitos.

7.11.2012 Taide tuottaa työtä - dialogia kokemuksesta ja tiedosta. Kulttuurin kehittämispäivät, Novia Yrkeshögskolan, Pietarsaari

8.-9.11.2012       Subjektiivinen hyvinvointi mittaamisen haasteena - taiteilijat puhuvat.

Työelämän tutkimuspäivät, Tampere (myös työryhmäkoordinaattori Merkityksellisyys kohtaa mittaamisen -työryhmässä Tiina Kontisen kanssa)

19.11.2012 Suomalaisen teatterin tulevaisuus ja hyvinvointi. TeaK alumnitapaaminen, Helsinki

21.11.2012 Pia Houni & Heli Ansio Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Lahden AMK, Taideinstituutti, Työelämäkäytännöt-kurssin luento.

23.11.2012 Tänään on hyvä päivä. Kysymyksiä ja näkökulmia taiteilijan hyvinvointiin. Teatterintutkimuksen seuran syyspäivä, Helsingin yliopisto, Helsinki.

11.-12.3.2011 Luento: Matka ja kohtalon etsiminen - antiikin mytologia. Myyttikestit -seminaari. Kriittinen korkeakoulu ja Otavan opisto. Mikkeli.

24.-25.3.2011 Minne teatteri on matkalla -teatterin uudelleen organisointi 2010 -luvulla? Sosiologiapäivät, Tampere. Puheenvuoro & Työryhmä koordinaattori 'Taiteen ja tiedon sosiologia'

31.5. 2010. Teatterihetken illuusion jäljillä - tutkijan kartta ja kompassi. Variantti-kollokvio: TEOKSEN ÄÄRIRAJOILLA - teoksellisuuden rajoja koettelevat aineistot tutkimuksen ja editoinnin kohteina. SKS & Finlitt.

2.9.2010. Paneelikeskustelu työhyvinvoinnin tulevaisuuden näkymistä ja mahdollisuuksista elinvoimaisen Suomen yhteiseen kehittämiseen. Työterveyslaitos, Helsinki.

31.10.2010. Juhlapuheenvuoro: Ida Aalberg seuran 25-vuotisjuhla. Janakkala.

28.9.2010. Teatterin rampilla työinto fyysistyy. Taiteesta terveyttä - entä taiteilijan terveys? Työterveyslaitos, Helsinki.

4.-5.11.2010. Mihin teatteri on matkalla? Teatterityön keskeisiä tulevaisuuden haasteita. Työryhmäesitelmä Työelämän tutkimuspäivät. Tampereen yliopisto.

17.3.2007 Ansa Ikonen elokuvaohjaajana. Studia Generalia Ida Aalberg juhlavuosi. Janakkala, Hämeen opisto

10.5.2007 Antiikin näytelmien uudelleen tulkinnat - esityksen erityisyys? (yhdessä FM Heli Järvisen kanssa). Antiikin Kollokvio ”Elämä on yhtä (antiikin) tragediaa”. Tieteiden talo, Helsinki.

7.1.2006 Puheenvuoro: Illusion-seminaari. Oistat, SLL, Teatterimuseo

3.2.2006 Puheenvuoro: Korkeakouluyhteistyöllä uusia ulottuvuuksia taideaineiden opiskeluun eli oppiminen draamassa. Tampereen yliopisto: Projektit opetuksessa. Opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikkö.

24.3.2006 Moniroolinen asiantuntijuus: julkisuutta ja vaihtuvia toimintapaikkoja. (yhdessä FM Tiia Kurkelan kanssa) Sosiologiapäivät 24.-25.3.2006 , Tampere.

30.11.2006 Ammattina näytelmäkirjailija. Teatterintutkimuksen syyspäivät 30.11-1.12.2006, Helsinki.

4.2.2005 Puheenvuoro: ”Tutkijakoululainen”- mitä tarkoittaa? Esittävän taiteen tohtorinkoulutusohjelman seminaari VEST.

3.04.2005 Esitelmä: Draama pohjoisen identiteetin rakentajana.

Pohjola- Norden 25-vuotisjuhlaseminaari. Silja Europa.

25.11.2005 Esitelmä: Millaista elämää nykyteatteri kuvaa?

Tampereen yliopisto, täydennyskoulutuskeskus. Radioitava luento.

27.02.2003 Esitelmä: 'Onko lasten roskakulttuurille enää kunnon vaihtoehtoja'. Vanhempainilta. Patastenmäen koulu, Riihimäki

7.05.2003 Esitelmä: “Kuka esittää elämäni”. Riihimäen kansalaisopisto.

Ikäihmisten yliopiston luentosarja. Hämeen Kesäyliopisto

13.11.2003 Esitelmä: ”Elämäkertatutkija etsii tekijää”

Teatterintutkijoiden syyspäivät / Teatterikorkeakoulu

17.10.2003 Esitelmä: 'Eletty ja kerrottu taiteilijaelämä - narraation pakote?'

Tampereen yliopisto /Taideaineiden laitos

13.03.2002 Puheenvuoro: Taideaineiden suunta/ Tampereen yliopisto.                                 

17.04.2001 Esitelmä: Näyttelijöiden lapsuus ja nuoruus omaelämäkerrallisissa tarinoissa.

Tieteiden talo, Nuorisotutkimusseuran vuosikokous

27.04.2001 Avajaispuheenvuoro: Hämeenlinnan Taiteilijaseuran 53. vuosinäyttely. Hämeenlinnan Taidemuseo.

29.9.2001 Puheenvuoro: Kuka esittää elämäni? Suomen Akatemian Kulttuuri 2001 –tiedekatselmus. Yleisöpäivä. (Pentti Paavolaisen esittämä puheenvuoroni)

3.11.2001 Avajaispuheenvuoro: Taiteilija Anu Myllyniemen kuvataidenäyttely. Kahvila Reilu Norsu, Hämeenlinna.

7.05.1999. Näyttelijöiden omaelämäkerrallinen puhe identiteetin rakentajana. Viides taiteen- ja kulttuurintutkimuksen metodiseminaari Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta.

6.10.1999. Kommenttipuheenvuoro tutkija Marita Rimpeläinen-Karvosen esitelmään. Nuorisotutkimusseuran & Kulttuurin tutkimuksen verkoston yhteisseminaari. Tampereen yo-talo.

13.01.1998. luento: Nuoruuden rakentaminen työpajassa. Kanneljärven opisto, Nuorisotyöntutkinto                                                                                                                                  3.03.1998. Näyttelijöiden elämäkertatutkimus. Elämäkertaseminaari. Sosiaalipolitiikan laitos. Helsingin yliopisto                        

10.06.1998. Omaelämäkertahaastattelu interaktiona. Sibelius-Akatemia, kesäkoulu. Järvenpää               

28.08.1998. Monikasvoinen nuoruus. Puheenvuoro Helsingin kaupungin työllisyysyksikön pohdintapäivä.       

10.11.1998. Silmänräpäys: Näyttelijöiden omaelämäkerrallinen puhe identiteetin rakentajana. Sibelius-Akatemia, jatkokoulutusseminaari.

28.01.1997. luento: Nuorten työpajat. Kanneljärven opisto, Nuorisotyöntutkinto

18.04.1997. Seminaarialustus: Oma/elämäkerran identiteettipelit. Fakta ja Fiktio: Kulttuuri, kerronta, identiteetti seminaari. Näyttelijöiden tarinat postmodernissa kehässä. Tampereen yliopisto                 

24.11.1997. seminaarialustus: Näyttelijöiden omaelämäkerrallinen puhe ja identiteetit.

Helsingin yliopisto/Taideaineiden laitos

9.11.1996. Seminaarialustus: Professioiden syntyminen elämäkaariajattelun näkökulmasta. esitelmä. Sytytä-seminaari. Kallion Ilmaisutaidon lukio.

23.11.1996. Tradition alustalla post-kehässä - ajatuksia teatterin tutkimisesta. Tampereen yliopisto, yleisen kirjallisuustieteen draamalinjan seminaari                               

 5.04.1995. Tähänkö on tultu? Esitelmä nuorten työpajatutkimuksesta. Helsingin Yliopiston Lahden täydennyskoulutuskeskus, nuorisotutkimuksen koulutusjakso. Helsinki.

27.10.1995. Näyttelijä ja minuudet. Luento Kari Heiskasen produktiossa 'Mies joka muutti elämänsä'. Teatterikorkeakoulu.

31.10.1995. Subjektin näyttämö: huomioita taiteen tai teatterin tutkimuksesta. Valtakunnallinen tutkijatapaaminen. Sibelius-Akatemia, jatkokoulutuslinja. Kallio-Kuninkala. Järvenpää.

7.12.1995. Avauspuheenvuoro seminaarissa Taiteilija tarkasteltavana taiteessa ja tieteessä. Teatterikorkeakoulu. Seminaariyhteistyö Teatterikorkeakoulu ja Nykykulttuurintutkimuksen verkosto.

20.12.1995. Näyttelijä ja omaelämäkerta. Luento. Helsingin yliopisto, teatteritiede.

14.12.1994. Kolme toivomusta ja hyvä haltija. Nuorten työpajatutkimuksen esittelyä. Nuorisotutkimusseuran työttömyysseminaari. Säätytalo, Helsinki.