free-vector-downloads-bicycle-vintage-graphicsfairy11.jpgOpinnot

2000 Teatteritaiteen tohtori, Teatterikorkeakoulu.

2009-2010 Filosofian praktiikan koulutus ja diplomi (2vuotta), Kriittinen korkeakoulu.

2008 Filosofian kandidaatti. Helsingin yliopisto

2007 Kreikan kielen opinnot (2kk), Ateenan yliopisto.

2007 Joensuun yliopisto, Ortodoksisen teologian maisteriopinnot (kesken).

1995 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto, Tampereen Yliopisto.

2005 Yliopistopedagogiikka (15 ov), Tampereen yliopisto.

2005-2006 Lähiesimieskoulutus. Henkilöstön kehittämisyksikkö, Tampereen yliopisto.

1996 PhD opinnot (6kk), University of Manchester, England.

Nimitykset

1.11.2003 Dosentti, teatterin ja draaman tutkimus / Tampereen yliopisto

 

Työsuhteet

2017- Vanhempi tutkija. Työterveyslaitos. (Luovien alojen ja taiteilijan työn tutkimukset työn muutoksessa)

2010 - Erikoistutkija. Työterveyslaitos. (Luovien alojen ja taiteilijan työn tutkimukset työn muutoksessa)

2011- Tuntiopettaja. Filosofisen praktiikan koulutus. Kriittinen korkeakoulu

2013- Tuntiopettaja. Sokraattiset dialogiryhmät, Kriittinen korkeakoulu.

2003-Tuntiopettaja. Hämeen kesäyliopisto /Jyväskylän yliopisto (Kirjoittamisen perus -ja aineopinnot, Kirjallisuuden perusopinnot)

2010-2013 Tuntiopettaja. Metropolia, esittävän taiteen koulutusohjelma.

2006 – 2010 Lehtori, dramaturgia (vs.) Stadia/Metropolia, Esittävä taide.                             

2005 - 2006 Museonjohtaja (määräaikainen sij.). Teatterimuseo                                                   

2002 –2005 Professori (mvs). Teatterin ja draaman tutkimus. Tampereen yliopisto/Taideaineiden laitos

2001-2002 Suunnittelija (sivutoiminen). Teatterikorkeakoulu, aikuiskoulutuskeskus

1999-2001 Tutkija. NETO (Näyttämötaiteen ehdot ja toteutuminen). Suomen Akatemia/opetusministeriö, Teatterikorkeakoulu.                                          

1995 – 1998 Tutkijakoulutettava. VEST (Esittävän taiteen tohtorinkoulutusohjelma)

1994-1995, 1997-1998 Työnohjaaja & Työkonsultti. Helsingin Kaupunki, Nuorisoasiainkeskus Zappa       

1994 - 1995 Tutkija. Nuorisotutkimus 2000 -projekti (Nuorisotutkimusseura ja opetusministeriö) Nuorten työpajoja koskevat projektitutkimukset, joht. prof. Helena Helve.

1993 (3 kk) Tutkimusharjoittelija. Opetushallituksen AIKO/KAT-projekti, joht. prof. Maijaliisa Rauste-von Wright.                     

1993 (1 kk) Tutkimusapulainen. Helena Hovilan lisensiaattitutkimuksessa.                   

 

Tutkimusrahoitukset ja tutkimusprojektien johtaminen

 2015-2020 ArstEqual tutkimushanke. Suomen Akatemia. www.artsequal.fi

2012-2013 Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. / Artists well being in transition of working life Työsuojelurahasto.

2012-2013 Taide- ja kulttuurityön omaehtoinen johtajuus ja liminaalitilassa syntyvät innovaatiot / Self-leadership in art and culture work and innovations in a liminal situation. Tekes

2012 ”Pitäisi laajentaa työalaansa” Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä. Opetushallitus

2013 Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa. Opetushallitus

2014-2015 Hyve2020: Työ, Yhteisö ja Kestävä talous. Tekes

Tieteelliset luottamustoimet

 

2007-2010 Johtoryhmän jäsen. Valtakunnallinen Thesis-opinnäytetyökilpailu.

2005 Virantäyttötoimikunnan jäsen. Näyttelijäntyönlaitos / Humanistinen tiedekunta Tampereen yliopisto

2005-2007 Hallituksen jäsen. Nordisk Teater Forsknig.

2003- 2005 Laitosneuvoston varajäsen. Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos.                    

2003-2004 Laitoksen varajohtaja. Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos.                    

2003 – 2004 Hallituksen jäsen. Teatterintutkimuksen seura.                                         

2003 - 2006 Julkaisutoimikunnan jäsen. Teatterintutkimuksen seura.                                       

2000 – 2002. Hallituksen varajäsen. Akava. Tieteentekijöiden liitto. Taideyliopistojen tieteentekijät TAITE ry.                  

2002-2005 Johtoryhmän jäsen. Valtakunnallinen esittävän taiteen tohtorinkoulutusohjelma.

1995- 2001 Toimituskunnan jäsen. Nuorisotutkimus-lehti.                                             

1994 – 2001 Hallituksen jäsen. Nuorisotutkimusseura.                                              

1995 – 1999 Työryhmäjäsen. CIMO, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus. Nuorten Eurooppa - työryhmä                     

1993 Opiskelijajäsen. Tampereen Yliopisto/Kasvatustieteiden laitos. Kasvatustieteellisen koulutusalan arviointityöryhmä. 

1993 Opiskelijajäsen. Tampereen Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta tiedekuntaneuvosto.  

2007-2010 Arviointiryhmän puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Thesis-opinnäytetyökilpailu, kansallinen ammattikorkeakoulujen kilpailu

 

Muut luottamustoimet

 

2012 - 2015 Kriittinen korkeakoulu, Johtoryhmän jäsen.

2013 - 2016 Helsingin Kirjailijat ry, Hallituksen jäsen.

2009 - 2013 Hallituksen jäsen, Artlab – taideyhteisö, Helsinki.

 

Asiantuntijatehtäviä

2011 Seminaarikoordinointi, International Congress on Culture, Health and Well-being

Turun yliopisto

2005-2006 Näyttelysuunnittelu ja työryhmäorganisointi, Teatterimuseo, Helsinki

2005 Asiantuntijaryhmän jäsen, Pirkanmaalainen kuvataideprojekti. Tampereen Kesäyliopisto

2003-2006 Asiantuntijaryhmän jäsen. Pirkanmaan ihmissuhdetyö r.y Tarinakattila-projekti    http://www.pirkanmaan-ihmissuhdetyo.fi/tarinakattila_tiedostot/Loppuraportti%20taka.pdf

2000 Projektin suunnittelu, hallinnointi ja työryhmäveto, Minun Kaupunki/poikkitaiteellinen nuorten produktio, Yhteistyötahot: Kulttuurikeskus, Miniteatteri, Vana –66, [Opetusministeriö, Hämeen Taidetoimikunta]

2000 Näyttelysuunnittelu ja työryhmän jäsen. Taidenäyttely – Minun Kaupunki                Taidegalleria Ripustus, Hämeenlinna                          

2001 Seminaarijärjestäjä. Kansainvälinen seminaari: Auto/biographies and theatre. Teatterikorkeakoulu

1996 -1997 Työkonsultointi. Kallion Ilmaisutaidon lukio.

Sytytä seminaari.

1993 -1995 Seminaarijärjestäjä. Valtakunnallinen Nuoruus ja Tutkimus -seminaari (Nuorisotutkimus -ja Kulttuurintutkimuksen verkosto), Tampere YO-talo                                    

  • Lukuisia seminaarijärjestelyihin liittyviä asiantuntija- ja puheenjohtajatehtäviä
  • Useita taiteellisiin produktioihin liittyviä yhteistyöhankkeita opetusjaksoissa


Työtäni ovat tukeneet seuraavat rahoittajat

Suomen Akatemia

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta                            

WSOY:n kirjallisuussäätiö                                                               

Suomen Ortodoksisten Kuraattorien liitto                      

Suomen Tietokirjailijat ry                                                                

Tanssitaiteen toimikunta                                             

Taiteen keskustoimikunta, Kirjastoapurahalautakunta                                            

Koneen säätiö                                                           

Aleksander Onassis Foundation

Tampereen yliopisto, dosenttistipendi                                                 

Alfred Kordelinin säätiö                                              

Suomi-Kreikkayhdistysten liitto           

Teatterikorkeakoulu, rehtorin apuraha     

Hämeen taidetoimikunta           

Hämeenlinnan kaupunki, taiteilija-apuraha        

Suomen Kulttuurirahasto, Hämeen rahasto

Sibelius-Akatemia

 

Palkinnot

2013 Vuoden tiedeartikkeli kunniakirja, Aikuiskasvatus.

2013 Tiedolla vaikuttaja –palkinto. Työterveyslaitos.

2004 Vuoden hyvä opettaja. Tampereen yliopisto   

http://www.uta.fi/ajankohtaista2/tiedotteet/2004/1106.html

2000 Väitöskirjastipendi. Taidekorkeakoulujen tieteentekijöiden liitto.

1999 Työväen Näyttämöpäivät Mikkeli.

1992 Lounais-Suomen vuoden paras naisurheilija, Taekwon-Do.

1992 Hämeen läänin vuoden paras naisurheilija, Taekwon-Do.

1990-1992 I.T.F. Taekwon-Do vuoden paras lajiurheilija.

2000 Kunniamaininta Rajatapaukset Miniteatteri. Mikkelin Työväen näyttämöpäivät.

 

Jäsenyydet

Suomen Tietokirjailijat ry.                                                 

Nuorisotutkimusseura ry.

Kulttuuritutkimusverkosto

Suomen Teatterintutkijoiden seura

Helsingin Kirjailijat ry.

Suomen Bysantintutkimuksen seura

Suomen Oppihistoriallinen seura

Suomen Filosofinen yhdistys ry.

Koe-teatteri ry.

Suomen Yrittäjät - Helsingin Yrittäjät